Az erdei fürdő

Az erdei fürdő

épített környezet kategória

 

A farkasgyepűi gyermekszanatóriumot és erdei iskolát 1928-ban Vass József népjóléti miniszter ideje alatt építették. 1929-ben jött létre a farkasgyepűi erdei (gyógy) iskola.

Erre a célra a veszprémi Római Katolikus Püspök (Rott Nándor) a farkasgyepűi Hallgató-hegyen, az erdőben 19 kat. hold nagyságú területet adományozott a Gyermekvédő Ligának    A farkasgyepűi intézet kettős feladatot látott el: szeptembertől május végéig erdei iskola volt 120 fős tanuló-létszámmal,nyáron pedig üdülőtábor.

Farkasgyepű határában Németbánya és Iharkúti út kereszteződésében a Vas réten betonmedencét építettek. A medencét forrásból nyert vízzel töltötték fel. 1000 m2 területen körbekerítették. A gyerekeket ide hozták nyáron fürödni, de Farkasgyepű és Németbánya lakossága is használta a forrásokból táplált hűs vízű medencét. Sajnos ma már eliszaposodott a medence és benőtte a fű.  Jó lenne ha valaki fantáziát látna benne és ismét működhetne.

 

Németbánya értéktárába 2016.október 7.-én került az épített környezet kategóriába

A dokumentációt készítette: Schmidt Attilláné és Patyi Györgyné

N É M E T B Á N Y A ….a z  é r t é k ő r z ő  t e l e p ü l é s