Bronzkori halomsírok

Bronzkori halomsírok

kultúrális örökség kategória

Németbányától egy kissé távolabb, a hajdani Iharkút közelében, a Felsőerdei-dűlőben késő bronzkori halomsírok vannak. Ilon Gábor régész 1984-ben öt máglyahelyet tárt fel, melyből fibulák, bögrék, tálak, bronzdíszek kerültek elő. A lelőhely Péterváry-Szanyi Brigitta, a Gróf Eszterházy Károly Múzeum régésze ajánlásával került a település értéktárába.

Németbánya értéktárába 2016.márc. 18.-án került

A dokumentációt készítette Schmidt Attiláné és Hellebrandt Jenőné

N É M E T B Á N Y A…. a z  é r t é k ő r z ő  t e l e p ü l é s