FELHÍVÁS
Lakossági Fórum

Hirdetmény

Meghívó lakossági egyeztetésre

 

Felhívás Lakossági Fórumra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Partneri Szerveket, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a településünk egészére új típusú településfejlesztési és településrendezési tervek készülnek. A tervkészítés a 314/2012(XI.8) Kormányrendelet eljárási rendjében és a 419/2021(VII.15) Kormányrendelet tartalmi rendjében történik, teljes eljárással. 

A tervkészítés célja: a jogi megfelelés biztosítása, új és korszerű fejlesztési irányok meghatározása, hosszútávú jövőkép biztosítása, és ennek megfelelő aktuális építési szabályozás kialakítása az egész településre.

A helyi egyeztetések és véleményezések a 7/2017.(VI.28.) sz partnerségi rendeletet szerint történik. Eszerint az eddig elkészült tervdokumentáció megtekintésére van lehetőségük, a melléket digitális elérhetőségen és a Polgármesteri Hivatalban is. 

elérési link: 

https://drive.google.com/drive/folders/14PrGbamPJObzqXXW9pgVWVJajLwAMTCk?usp=sharing

A lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a polgármesterhez címzett és az önkormányzathoz írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben, valamint elektronikusan az onkormanyzat@nemetbanya.hu és kozossegi.foepitesz@gmail.com címre megküldve.

Az érdekképviseleti szervek, a helyi önkormányzati szervek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül, az önkormányzathoz címezve, papíralapon, vagy elektronikus úton, az onkormanyzat@nemetbanya.hu és kozossegi.foepitesz@gmail.com címre megküldött, elektronikus levél útján tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.   

 

A terveket bemutató partnerségi fórum

időpontja: 2022. szeptember 2. 17.00 óra

helye: a Németbányai Faluház Nagyterme

 

Várjuk szíves megjelenésüket!

Marcsik Zoltánné Király Ágnes                                         

polgármester                                                       

Németbánya Község Önkormányzata