Németbánya képeskönyv

Németbánya képeskönyv

kulturális örökség kategória

 

A 400 oldalas képeskönyv legfontosabb része a falutörténeti leírás valamit az 50 éve gyűjtött hírlapi írások. A házilag nyomtatott 2015 márciusában egy példányban készült   képeskönyv átfogó képet nyújt a Bakony lankáin megbúvó kis németajkú település történetéről, természeti  szépségeiről  légi  felvételekkel is. Egy ismeretlen fotográfus 1987-ben, csaknem 30 éve végigfotózta Németbánya összes épületeit, a lakóházakat. A szerző,(én)ugyanezt tette csaknem 30 évvel később. Érdemes megfigyelni, milyen változáson ment keresztül egy- egy ház, milyen házak épültek a régiek helyére, vagy az új, beépítetlen telkekre. Külön fejezetet kaptak a szakrális emlékek, a keresztek a temető és templom. Az utcarészletek is a változást mutatják. Mintegy 100 kép sorjázik a nép régi életéről, az élet nagy fordulópontjairól, az ünnep,- és hétköznapokról. A képsort az utóbbi 10 év társas programjairól, eseményeiről készült képek zárják. Az utolsó fejezet egy sajtótermék gyűjtemény:A Németbányáról 50 év alatt megjelent újságcikkek kronológiai sorrendbe gyűjtött kópiái.

 

Németbánya értéktárába 2016.okt.7.-én került

A dokumentumot készítette Kiss Albertné

N É M E T B Á N Y A…. a z  é r t é k ő r z ő  t e l e p ü l é s