Németbánya keresztjei, emlékművei

Németbánya keresztjeinek és emlékszobrainak jelentős része út menti kereszt.   A keresztek csoportján belül megkülönböztetünk feszületeket, amelyeken mindig ott függ Krisztus teste, azaz a korpusz. Ilyen építményeket nemcsak útszéleken találhatunk, hanem más hangsúlyos vagy nevezetes helyeken is. Előfordulnak falu szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyén.   A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezű parasztok, esetleg kõfaragást is tanult emberek készítették. Az útszéli kereszteket nem az egyház állította, hanem a hívek.   Németbánya területén 7 útszéli kereszt és egy Szent Antal   szobor áll.     Németbánya múltja elképzelhetetlen a 19. és 20. században felállított emlékművek keresztek története nélkül. Részben tragédiák helyszínén állnak, vagy a hálájukat kifejező családok házai előtt. A Hősi emlékmű pedig Németbánya történetének legnagyobb tragédiájára emlékeztet: A világháborúk áldozataira és az 1948-ban hazájuktól megfosztott emberekre.

 

Németbánya értéktárába 2017. február 13-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s