Németbánya kocsmái

Mindkét kocsmának óriási szerepe volt a múlt századi közösségi életben. Itt találkoztak az emberek, tartották a bálokat, a lakodalmakat és a jeles napok ünnepeit.  Mint a falu épített öröksége is jelentős.

A Gerwald/Straub kocsma

A Gerwald/Straub kocsma udvarán még ma is áll a több mint száz éves zuhatagkút, mely egyediségét tekintve került be értéktárunkba.  A kocsma udvarán volt a községi jégverem is, ahol italokat, húst és élelmiszereket hűtöttek. A jeget a vadászház előtti befagyott tóból hozták. Mindkét kocsma mellett szatócsbolt is üzemelt. A bolt- és a kocsmaajtó külön-külön az utcára nyílt. A kocsmaépület végén még ma is látható a szabadkéményes konyha, melyben a húst is füstölték.

A Bergmann/Drexler kocsma

A Bergmann/Drexler kocsma utolsó tulajdonosa Drexler Ferenc igazságos, jólelkű, megbecsült ember volt. Jobban hallgattak rá, mint egy bíróra. 40 éven keresztül szolgálta a németbányaiakat. 1981-ben szűnt meg végleg a kocsma és a bolt. Épülete attól kezdve csak lakóházként szolgált.

 

Németbánya értéktárába 2017. február 13-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné és Schmidt  Attiláné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s