Néprajzi kiállítás a faluházban

2001-ben avatták fel Németbányán az új faluházat. Az avatásra néprajzi kiállítást hozott létre a kisebbségi önkormányzat, melyet alapos gyűjtőmunka előzött meg. A még fellelhető bútorokat, használati tárgyakat, textíliákat, régi fényképeket írásos anyagot, dokumentumokat szívesen adták össze a falubeliek.

Néhány évvel később a Német Nemzetiségi Önkormányzat vitrines, zárható tárlókat vásárolt, azóta méltó körülmények között tekinthetik meg az érdeklődők a település tárgyi emlékeit.

Az itt tárolt mintegy 40 darab használati eszköz a falu múltjának, tárgyi kultúrájának fontos szegmense. Megőrzése az utókor számára nemes és fontos feladat.

 

Németbánya értéktárába 2016. október 7-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s