Néprajzi kiállítás a faluház tárlóiban

Néprajzi kiállítás a faluház tárlóiban

kulturális örökség kategória

 

2001-ben avatták fel Németbányán az új faluházat. Az avatásra néprajzi kiállítást hozott létre a kisebbségi önkormányzat, melyet alapos gyűjtőmunka előzött meg. A még fellelhető bútorokat, használati tárgyakat, textíliákat, régi fényképeket írásos anyagot, dokumentumokat szívesen adták össze a falubeliek.

Néhány évvel később a Német Nemzetiségi Önkormányzat vitrines, zárható tárlókat vásárolt, azóta méltó körülmények között tekinthetik meg az érdeklődők a település tárgyi emlékeit.

Az itt tárolt mintegy 40 darab használati eszköz a falu múltjának, tárgyi kultúrájának fontos szegmense. Megőrzése az utókor számára nemes és fontos feladat.

 

Németbánya értéktárába 2016.okt.7.-én került

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

N É M E T B Á N Y A ….a z  é r t é k ő r z ő  t e l p ü l é s