Rendezési terv lakossági fórum

HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA!

Felhívom a Tisztelt Lakosságot és a Partneri Szerveket, hogy a településünk egészére készülő új típusú településfejlesztési és településrendezési terveket véleményezésre bocsátjuk. A tervkészítés a 314/2012(XI.8) Kormányrendelet eljárási rendjében és a 419/2021(VII.15) Kormányrendelet tartalmi rendjében történik, teljes eljárással.

A tervkészítés célja: az építések jogi rendjének biztosítása, új és korszerű fejlesztési irányok meghatározása, hosszútávú jövőkép biztosítása, és ennek megfelelő aktuális építési szabályozás kialakítása az egész településre.

A helyi egyeztetések és véleményezések a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. Eszerint az elkészült véleményezési tervdokumentáció megtekintő a honlapon digitális elérhetőségen és a Polgármesteri Hivatalban is.

A lakosság az észrevételeit, véleményét a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül teheti meg, a polgármesterhez címzett és az önkormányzathoz írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben, valamint a kozossegi.foepitesz@gmail.com címre megküldve.

A terveket bemutató partnerségi fórum
időpontja: 2022. november 14. du. 17.00 óra
helye: a Faluház Nagyterme.

Megtisztelő jelenlétükre számítunk!

Marcsik Zoltánné Király Ágnes s.k.

polgármester