Árvíz utáni polgármesteri összefoglaló

Tisztelt németbányai lakosság, telek és üdülőtulajdonosok!

 

Engedjék meg, hogy pár szóban ígéretemhez híven beszámoljak a településünket 2018. augusztus 10-11-én, rövid idő alatt sújtó rendkívüli mértékű csapadék okozta árvíz utáni helyzetről. Előszóban tájékoztatom Önöket, hogy Kelemen László jegyző úr következő hét elején egy tájékoztató levélben informálja Önöket a felmerült helyzetek jogszabályi hátteréről.

 

Németbánya települést 2018. augusztus 10-én a késő esti óráktól rendkívüli mennyiségű esőt hozó csapadékzóna érte el. Három óra alatt megközelítőleg 70 mm csapadék hullott. A településhez kapcsolódó vízgyűjtő területről olyan mennyiségű víz érkezett a településre, melyet a vízfolyások eddigi medre, illetve a belvízelvezető csatornák keresztmetszete nem tudott biztonsággal elszállítani. A vízfolyások kiléptek a mederből és eddigi nyomvonalukat elhagyva követték a terep viszonyokat. 2018. 08.11-én 01:32 órakor lakossági bejelentést követően Pápa készenléti szer vonult Németbánya, Kossuth Lajos u. 41. szám alatti lakóházhoz, ahol az akadálytalanul hömpölygő víz életveszélyes helyzetet okozott. A kiérkező egység kötélpálya kiépítésével és alkalmazásával a bent lakó idős hölgyet kimenekítette. A lakóépület ideiglenesen lakhatatlanná vált.

 

A Bakonyerdő Zrt Farkasgyepűi Erdészeti Igazgatóság igazgatója, Korn Ignác a helyszíni bejáráson elmondta, hogy Németbánya két vízgyűjtő terület érintettségében fekszik. A Jáger-rét és a Tustán árki rét, hozzávetőlegesen 700 ha területet jelent. A Jáger rétet borító kecskefűz lassította a magasabb területekről érkező víz sebességét, lefolyását, felfogta az uszadék nagy részét. A Bakonyerdő Zrt. támogatná egy újabb tározó létesítését a meglévő, tározóként funkcionáló két tó mellett (Pisztrángos és vadászház melletti tómeder). A bejáráson ezzel egyidőben az is nyilvánvalóvá vált, hogy e tározó megépítésére az önkormányzat anyagi lehetőségei nem alkalmasak.

 

Csillag István tűzoltó alezredes a helyszíni bejáráson elmondta, hogy két jelentős problémát lát. Az egyik a Pisztrángos tó völgyzáró gátjának suvadása, erodálása. A másik a Bitva patakra és időszakos vízfolyásra épített műtárgyak, átkelésre használt hidak vízduzzasztó hatása.

A patakmederbe épített műtárgyakkal kapcsolatosan Kelemen László jegyző és Rendesné Sebő Gabriella tűzoltó alezredes asszony helyszíni bejárást végzett a belterületi patakszakaszokon. A bejárást követően ellenőrzik a vízügyi hatóság segítségével, hogy az épített műtárgyakra van-e létesítési illetve fennmaradási engedély.

 

Az árvíz utáni helyreállítások folyamatosan zajlanak. Mint ahogy előző levelemben is írtam, a vis maior támogatás miatt vannak területek, ahol sajnos csak a minimális helyreállítást végezhettük el, hiszen ezeket a vis maior pályázat alapján a kormányhivatal munkatársai még ellenőrizni fogják. A Veszprém Megyei Kormányhivatal jövő hét közepén érkezik, hogy ellenőrizze a károkat és az azok helyreállítására beadott pályázatunk összhangban állását. Amit fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, az a pályázat keretén belül csak HELYREÁLLÍTÁSRA van lehetőség, megelőzésre, építésre nem. Ezért nem tudunk a sérült utakra aszfaltburkolatot igényelni, a patakmedret helyenként kővel kirakni, nagyobb átereszeket építeni az utak alatt, vagy vízi védművet építeni. Ezeket a feladatokat szépen lassan az önkormányzatnak saját erőből, vagy egy esetlegesen kiírt pályázat esetén központi forrásból kell finanszíroznunk.

A vis maior pályázaton csak a helyreállításra közel 16 millió forintot igényeltünk, amelynek 10%-a, tehát közel 1,6 millió forint önerő. A pályázat utófinanszírozású, bár előleget igényelhetünk rá. A helyreállítás keretén belül az alábbiak valósulnának meg, falu felső végétől (időszakos vízfolyás falu belterületére lépő szakasza) Fő tér felé haladva:

– patakmeder helyreállítása

– kimosott út alatti áteresz javítása

– fahidak kimosott alapjainak védelme

– murvázott utak helyreállítása

– Kis utcai kerethíd helyreállítása

– buszmegálló helyreállítása

A vis maior pályázatot a BM bírálja el.

 

A fentieken kívül önkormányzatunk az alábbi munkálatokat kezdte meg:

– Fő tér és környékének lomeltakarítása

– a legveszélyesebb sérült úttest helyreállítása murva szórással, munkagéppel

– homokzsákból nyúlgát építése a faluba belépő szakaszon

– árvízkárosult két családi háznál segítség az iszap és egyéb bemosódott törmelék eltakarításában

 

További tervezett munkálatok:

– helyszíni szemle után a romok teljes eltakarítása

– a mélyárok felől leömlő víz az áteresz után magántelken terül szét, árok ásása, levezetése a patakig

– játszótér helyreállítása

 

Összefoglalva elmondható, hogy a villámárvízre sajnos felkészülni nem lehet, ez a nagy mennyiségű hordalékot sodró víz mindenképp ki fog lépni a patakmedrekből. Amit tehetünk, az a patakmedrek tisztán tartása, bővítése, az átereszek karbantartása, az engedély nélküli torlaszként funkcionáló műtárgyak felszámolása. A patakpart melletti területek tulajdonosainak számolni kell a lehetőséggel, hogy a patakmedertől akár 10-15 méterre is előfordulhat áradás, amely rongálhatja kerítéseiket, tulajdonukat. A rendezési terv elkészítésénél az önkormányzat figyelni fog arra, hogy a veszélyeztetettebb övezetekben építeni sem lakóházat, sem melléképületet ne lehessen, valamint át kell gondolnunk, javaslatokat kell tennünk az építendő házak alapzatának magasságával kapcsolatosan is. A munka nem ért véget, a klímaváltozás folyamatos kihívásokkal szembesít bennünket, de összefogással és békés konszenzussal felkészültebbek lehetünk.

 

 

Tisztelettel:

 

Ujvári Szilvia

polgármester

 

Németbánya Község Önkormányzata

8581 Németbánya, Fő tér 3.

Tel: 89/350-141 Mobil: 30/278-1189

Web: www.nemetbanya.hu