Az iharkúti világszenzáció: 85 millió éves dinoszaurusz leletek

Iharkút falut a nyolcvanas évek végén kitelepítették és elbontották, minthogy a kitermelhető bauxitvagyon jelentős része a házak alatt volt. A kitermelés 2006-ig folyt a területen, és a bányászat során olyan kőzetrétegeket is feltártak, amelyek a dinoszauruszok korából származnak, tehát nagyjából nyolcvanötmillió évesek. 2000-ben Ősi Attila geológus, paleontológus az első magyar dinoszaurusz kutató expedíció vezetője Iharkúton megtalálta az első dinócsontokat. Már az első napon nyolc méter mélyről előkerült egy páncélos dinoszaurusz csigolya. Azóta ez a lelőhely és a magyar ásatási munkák nemzetközi hírnevet szereztek nemcsak a magyar dinoszaurusz vadászoknak, hanem a térségnek is. Európa szerte, sőt világviszonylatban is beszélnek az iharkúti leletekről, ugyanis az ajkai dinóvadász felfedezéseiről, kutatásairól szépszámú külföldi publikáció jelent meg.

 

Németbánya értéktárába 2017. december 4-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s