Az én Németbányám

Róna István (1925-1999) pusztavacsi háziorvos, -sebész szakorvos – a falu díszpolgára, gyermekkora 3 nyarát 1935-37 között Németbányán töltötte unokatestvéreivel és szüleivel a Gaschler portán. A módos Gaschler János, aki a falu bírója is volt, gyermekek, felnőttek üdültetésével is foglakozott Róna István életrajzi írásából 24 oldalt szentelt gyermekkora németbányai élményeinek.

Csodálatos természetleírás a Németbányát körbeölelő akkori Bakonyról, a Savanyú Jóska barlangról, a Gaschler család betonozott, – a Bitva patak friss vízével feltöltött – úszómedencéjéről. Érdekes adalékokat olvashatunk a két kocsma életéről, az iskoláról, a tanítóról, a sváb paraszti gazdaságról, az életmódról, a paraszti élet törvényeiről, hétköznapjairól és ünnepnapjairól, a lakóházak szerkezetéről, berendezéséről, a felnőttek és gyermekek hétköznapi és ünnepi viseletéről, a babonákról, a tehetős parasztember (Gaschler János) viszonyáról a falu többi lakóival. 

Hiteles leírást kapunk egy 1933-ban történt eseményről: a 11 éves Gaschler Józsika tragikus haláláról, akit a tehén őrzése közben halálra vonszolt a lánccal hozzákötött tehén  A képekben gazdag írást ajánlom mindenkinek, aki a kb. száz évvel ezelőtti Németbányát jobban szeretné megismerni Dr. Róna István élményszerűen megírt emlékei által.

Dr Róna István orvos-író – az örökösei által értéktárunk részére bocsátott- önéletrajzi írásának Németbányáról szóló részét érdekfeszítően írta meg: Egy 10-12 éves gyermek megfigyelései egy sváb család életéről, kapcsolatairól, mindennapjairól olvasmányosan, humorral leírva pótolhatatlan forrásértékű adalék Németbánya múltjához.

 

Németbánya értéktárába 2023. október 15-én került.

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s