Tíz éves a Bakonyi Betyárok Nemzeti Egylete

 

Az Egyletet 2009-ben hívta életre Berhidai Péter, (alias: Komótos Peti) mégpedig az alábbi „alantas” indokból: „Valahová tartozni kell! Tartozzunk együvé, s ha már együvé tartozunk, legyünk betyárok! Az egylet célja a haszonszerzés és annak szétosztása, továbbá cselekedeteink elhíresztelése. A haszon a mi értelmezésünkben nem az anyagi javakat jelenti. A haszon érték, bármi, ami összehoz egy közösséget és azt formálja, gyúrja, dagasztja”

Kezdetben a leköltöző betyárok családjuk nélkül tartózkodtak Németbányán, építették a családi fészket, majd végleg itt ragadtak családostól. Felelevenítették a regölés, az újévi köszöntés, a húsvéti locsolkodás és a télűzés hagyományát. Gyermekeknek évente betyártábort szerveznek, segítik az időseket. A 2019 évi Országos Pajtaszínházi Szemlén, mint a megye legjobb „betyáros” amatőr színjátszó egyesülete a „világot jelentő deszkákra” léphettek a Nemzetiben a „Betyárok határok nélkül” című darabjukkal. Gratulálunk a szereplőknek!

 

Németbánya értéktárába 2019. december 4-én került. 

A dokumentációt készítette Schmidt Attiláné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s