EBÖSSZEÍRÁS

Ebösszeíró adatlap

Tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

 Németbánya község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Németbánya Község Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 8581 Németbánya, Fő tér 3., illetve letölthetők az önkormányzati weboldalról a www.nemetbanya.hu linkre kattintva, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8581 Németbánya Fő tér 3. A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!
  • Személyesen leadható a Hivatalban
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az onkormanyzat@bakonyjako.hu e-mail címre.

 Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. augusztus 15.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. augusztus 15-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.