Egy pedagógus házaspár életútja

Egy pedagógus házaspár élete a múlt század közepétől napjainkig.

Társadalomrajz, politika, művelődés, oktatás.

A szerző pályájának kezdete arra az időszakra esik, amikor az egyháztól az állam vette át az iskolák működtetésének feladatát. Az írásból választ kapunk arra, hogy a világnézet akkoriban fő trendként elfogadott, új iránya hogyan befolyásolta a nevelést. Az iskolatörténeti munkából kiderül, hogy a helyi iskola jelentős közösségszervező erő – ez olvasható ki a hajdan itt tanultak visszaemlékezéseiből, a német nemzetiségi tánccsoport sikereiből. Számos életmód történeti vonatkozás tárul fel az írás olvastán. Az egykori falusi tanítók életkörülményei is egy mára letűnt világot idéznek – ma az osztatlan iskola szinte teljesen megszűnt intézmény.

A pedagógus házaspár 50 évet töltött el ebben a kis németajkú faluban. Kiss Albert 13 évet tanított Iharkúton 1-8 osztályos összevont iskolában, felesége Éva 11 évig vezette a németbányai 1-4 összevont iskolát A kötet bemutatja a két iskolát, felszereltségét, a pedagógus életmódját a szolgálati lakásokat, kapcsolatát az őket körülvevő emberekhez.

A munka a kistérség életének, történetének hiteles dokumentuma történeti, iskola- és életmód-történeti vonatkozásokkal. A pedagógus életpálya bemutatása mellett korrajza is egy apró bakonyi sváb falunak a múlt század közepétől annak végéig.

 

Németbánya értéktárába 2018.április -én került. 

A dokumentációt készítette Gorelik Nóra tanár

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s