Emléksírkert

Nem sok magyarországi falu büszkélkedhet emléksírkerttel. A legtöbb temetőben a kidőlt, földön fekvő sírköveket a temető kerítéséhez állítva különítik el. Mi ezt másképp csináltuk. Németbánya megalakulása 250 éves jubileuma tiszteletére a Nemzetiségi Önkormányzat emléksírkert felállításával emlékezett a falualapító ősökre. 2004-ben a német Kisebbségi Önkormányzat elhatározta, hogy a nagyon régi, 100-150 éves, düledező, részben a földön fekvő sírköveket a holtak végső nyughelyét nem bolygatva a temető egy elkülönített részében állítja fel.  Szándékunkat az egyház és az elszármazottak pozitívan ítélték meg. A 35 sírkő avatása, az emléksírkert beszentelése 2004-ben történt egy nemzetiségi napon. A Magyarországi Németek Szövetsége képviseletében megjelent Filipkó György mondott ünnepi beszédet. A temetőben 2003-ban újíttatta fel a Kisebbségi önkormányzat Imreh Istvánné Polt Etelka tanítónő sírját, aki 1918 és 1944 között tanított Németbányán. Az emléksírkertben álló síremlékekről leltárt készítettem, 35 sírkövet regisztráltam. Némelyiken a bevésett név és évszámok egészen jól olvashatók, másokon elmosódottak, olvashatatlanok.  A legrégebbi elhalálozott 1793-ban született, a legrégebbi sírkő 1864-ből való, tehát 152 éves.

A múltidézés, a falu sváb őslakossága iránti tisztelet ebben az emléksírkertben kell kezdődjék. A leszármazottakkal már nem rendelkező elhunytak emlékét az utókor ily módon is megőrizheti

 

Németbánya értéktárába 2016. október 7-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s