Épített örökségünk: házak, kerítések, hidasok, pincék

Németbánya múltjának tanúi az épített környezet: a lakóházak, a gazdasági épületek a kerítések, a kutak. Ha az 1987-ben a lakóházakról készült sorozatot, a napjainkban készültekkel összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a 30 év alatt mekkorát változott az épített környezet, amely azóta is folyton alakul. Örvendetes dolog, hogy az új lakók  többnyire felújítják a közel száz éves házakat vagy lebontás után a régi stílusban újakat építenek. Képekben és dokumentumokban meg kell őrizni az épületeket, mert nap mint nap tűnnek el a több mint 100 éves házak a föld színéről.

 

Németbánya értéktárába 2017. február 13-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s