Falukrónika

A 40×50 centiméteres, kézzel írt krónika minden eseményre kiterjedő, képekkel illusztrált története az utolsó 2 évtized eseményeinek. A rendszerváltás utáni első képviselő testület Kungl Ignác polgármester javaslatára 1994-ben megvásárolta a  több száz lapos, vaskos, krónika íráshoz alkalmas könyvet. Kiss Albertné képviselő vállalta az események rögzítését, melyet egy rövid időt kivéve (21 éven át) mind a mai napig végez.

A krónika a falu történetével kezdődik, néprajzi adalékokkal folytatódik. Archív képek prezentálják a németajkú lakosság régi életét, hétköznapjait és az ünnepnapokat.

A több kilónyi kötet gazdag képanyaggal mutatja be a falu régi és mai épített környezetét, a lakosság és üdülőtulajdonosok életének eseményeit, a képviselő testület tevékenységét, a templom és Faluház építését fotók és újságcikkek segítségével. 2003-ban Dr. Hudi József helytörténész elkészítette Németbánya monográfiáját, melyhez ez a Krónika nagy segítségére volt az utolsó két évtized megírásához. A krónikát megelőzően 1981-ben készült egy fotóalbum, mely Németbánya házainak, bútorainak akkori állapotát mutatja be. Sajnos ez átmenetileg eltűnt

A 22 évet felölelő KRÓNIKA-adattár a múlt megismeréséhez nélkülözhetetlen érték, forrás értékű dokumentumokat tartalmaz

 

Németbánya értéktárába 2016. október 7-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s