Hudi József: Németbánya története (Monográfia)

Németbánya 2003-ban ünnepelte fennállásának 250 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból bízta meg a Német Kisebbségi Önkormányzat Dr Hudi József történészt a monográfia megírásával. A dr. Hudi József szerkesztette kiadvány az első összefoglaló jellegű feldolgozás a község történetéről, amely a történelmi koroktól napjainkig mutatja be a község történetét, fejlődését, néprajzát. A kötet kétnyelvű, bekerülési költsége másfél millió forint a kutatással és nyomtatással együtt. Pályázatból magánszemélyek és cégek támogatásával jelent meg a könyv 500  példányban.

Tíz fejezetből áll:

1/ A község története a helytörténeti irodalomban

2/ Táj és ember a XVIII. század előtt.

3/ Az üveghuta létesítése és működése (1753-1781)

4/ Németbánya története a jobbágy felszabadításig(1781-1847)

5/ Földnélküliek szabadsága (1848-1849)

6/ A polgárosodás útján

7/ A község a Horthy rendszerben (1920-1945)

8/ A földreformtól a rendszerváltásig (1945-1989)

9/ A rendszerváltás krónikája

10/ Adatok Németbánya néprajzához (Kiss Albertné társszerző)

Pótolhatatlan összefoglaló mű a múltról és jelenről. A helyi identitás megerősítését szolgálta és szolgálja A kötet emléket állít az első telepeseknek, a világháborúk és a kitelepítés áldozatainak.

 

Németbánya értéktárába 2016. október 7-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s