Legendás mondás fák

Németbánya közigazgatási területén, az oda vezető utak mentén és a közel erdőkben, különleges legendás mondás fák találhatók, vagy már csak az emlékük él. Ilyen a Németbányai Képesfa (bükk) a bekötő utat szegélyező juharfák, a hársfák, szilfák, az erdei szelíd-gesztenyés, vagy a farkasgyepűi ill. iharkúti Petőfi fája, valamint a farkasgyepűi bekötő út menti gesztenye fasor. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a különlegesen szép fák védelmére, pótlására: kérésére a Németbányát Bakonyjákóval összekötő úton a közútkezelő több száz juharfát ültetett a kipusztultak pótlására.

 

Németbánya értéktárába 2017. december 4-én került. 

A dokumentációt készítette Schmidt Attiláné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s