Németbánya digitális video,- és képtára

1993 óta gyűlnek Németbánya rendezvényeiről magánszemély (Kiss Albertné) által készített videofelvételek.   A több mint 20 éve készült felvételek alapján bepillantást nyerünk egy nemzetiségi falu életébe, ünnepnapjaiba, rendezvényeibe. A szerkesztetlen videofelvételekből tematikus összeállításban készült egy 13 témakörös szerkesztett DVD -szakember segítségével.

2db kazetta az Unser Bildschirm,- a Magyarországi Németek adója felvételeiből, ugyanis csaknem minden nemzetiségi rendezvényünkről tudósított a Magyar TV nemzetiségi adása.

1-1 kazetta falunapokról, falukirándulásokról, falutalálkozókról, a bakonyjákói nemzetiségi gyermektánccsoport fellépéseiről, (melynek németbányai gyerekek is tagjai voltak)

A szellemi és kulturális értékek dokumentálása fotók, video-interjúk és kisfilmek készítésével történt.

Évtizedek óta gyűjtöm a fotókat Németbánya házairól lakóiról.   Régi és új fotók épületekről, emlékművekről, emberekről, a nép régi életéről, a mai lakók szokásairól, a falu eseményeiről és az 50 év alatt összegyűjtött Németbányáról szóló újságcikkek is egy mappába vannak rendezve.   Minden dokumentum, adat fontos, ezért egy merevlemezen is! tároltuk az utókor számára a mintegy 10 gigányi, több száz képből álló anyagot.

 

Németbánya értéktárába 2017. február 13-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s