Németbánya erdei keresztjei

A Németbányát körülvevő erdőkben  öt keresztet dokumentált a javaslat benyújtója. A Laci keresztet, a Magvas  keresztet, a Mayer keresztet, a Koczhia keresztet erdei balesetek tragédiák helyszínén állították fel. A Járiföldön 2000-ben avatott fa emlék-keresztet az egykori település helyén emeltette  Bakonyjákó Önkormányzata.

 

Németbánya értéktárába 2017. február 13-án került. 

A dokumentációt készítette Schmidt Attiláné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s