Németbánya képeskönyv

A 400 oldalas képeskönyv legfontosabb része a falutörténeti leírás valamit az 50 éve gyűjtött hírlapi írások. A házilag nyomtatott 2015 márciusában egy példányban készült   képeskönyv átfogó képet nyújt a Bakony lankáin megbúvó kis németajkú település történetéről, természeti  szépségeiről  légi  felvételekkel is. Egy ismeretlen fotográfus 1987-ben, csaknem 30 éve végigfotózta Németbánya összes épületeit, a lakóházakat. A szerző, (én) ugyanezt tettem csaknem 30 évvel később. Érdemes megfigyelni, milyen változáson ment keresztül egy-egy ház, milyen házak épültek a régiek helyére, vagy az új, beépítetlen telkekre. Külön fejezetet kaptak a szakrális emlékek, a keresztek a temető és templom. Az utcarészletek is a változást mutatják. Mintegy 100 kép sorjázik a nép régi életéről, az élet nagy fordulópontjairól, az ünnep,- és hétköznapokról. A képsort az utóbbi 10 év társas programjairól, eseményeiről készült képek zárják. Az utolsó fejezet egy sajtótermék gyűjtemény: A Németbányáról 50 év alatt megjelent újságcikkek kronológiai sorrendbe gyűjtött kópiái.

 

Németbánya értéktárába 2016. október 7-én került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s