Szent Márton kápolna

A kápolna 1998-ban, a németek kitelepítése 50. évfordulójának emlékére készült széleskörű összefogással. Egy kitelepített asszony, Maria Todte saját tőkéjéből finanszírozta az építési anyagokat és munkálatokat, de a Németbányaiak Világtalálkozóján, 1996-ban a hazalátogató kitelepítettek is adakoztak. A helyi lakosság társadalmi munkával és anyagilag is támogatta az építést. A terveket Maria Todte asszony (született Wenczel Mária) brühli német állampolgár egykori Lohrmann Márta egyházi építész készítette el, a kivitelezést Kondor Béla végezte. Az ácsmunkát Samu László vállalta. Az alapkőletétel 1996-ban történt a Németbányaiak Világtalálkozója alkalmával. A Templomot 1998-banvatta fel és szentelte meg Dr Szendi József veszprémi érsek és Mail József pápai apát. Az oltárkép, a Szűz Mária és Jézus szobor a lebontott iskolaépületből került át méltó helyére. (A templom az iskola helyére épült) A karzaton lévő elektromos orgonát Johannes Wenczel, Mária asszony testvére adományozta, a csillárokat a német kisebbségi önkormányzat vásárolta. A stáció-akvarelleket Heizer József bakonyjákói amatőr festőművész készítette 2003-ban.

 

Németbánya értéktárába 2016. március 18-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s