Wolfgang Drösser: A Németbányai Szent Márton kápolna építésének története

Emlékezés az 1948 telén történt kitelepítésre c. könyv

2018  ban   ünnepeltük kápolnánk fennállásának 20 éves évfordulóját

Maria Todte asszony, a kápolnaépítés lelke, motorja erre a jubileumi alkalomra ismét egy jelet hagyott maga után: Wolfgang Drösser német újságíró tollából – kívánságára – megszületett egy könyvecske a kápolna keletkezésének történetéről.  A német nyelven íródott dokumentum forrásértékű anyag a kápolnaépítés történeti és családi előzményeiről, finanszírozásáról, terveiről és annak teljes folyamatáról. A könyv Kiss Albertné magyar nyelvű fordításában évtizedek múlva is segítségére lehet a kápolna iránt érdeklődőknek és a kutatóknak.

Máriát a szülőfaluja 2000-ben díszpolgári címmel tüntette ki, Veszprém megyétől pedig a németségért végzett munkájáért EHRENPREIS díjat kapott 2001-ben.

 

Németbánya értéktárába 2018. november 26-án került. 

A dokumentációt készítette Kiss Albertné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s