Zuhatagkút

Az egykori Straub kocsma udvarán csaknem száz éve áll egy rozsdásodó ásott kút. Más talán pillantást sem vetne rá, de Schmidt Attiláné az értéktár bizottság egyik tagja meglátta ebben az úgynevezett zuhatag kútban a kuriózumot. Ez a vízkiemelő szerkezet végtelenített láncszerkezetre szerelt kis edényekből, serlegekből áll és a felül lévő meghajtó kerék segítségével hozza fel a vizet kis kanalakban. Dr. Papp Zoltán egyetemi docens, a korabeli vízkiemelőgépek gyűjtője és restaurátora szerint ebből a típusból ez az egyetlen van az országban, igazi műszaki ereklye, ipari műemlék. Megóvása, megbecsülése minden igényes, gondolkodó ember feladata. Németbánya Község Önkormányzata vizsgálja a lehetőségét a kút helyi védelem alá helyezésének, a Bizottság pedig várhatóan magasabb szintű, ágazati nyilvántartást kezdeményez.

 

Németbánya értéktárába 2016. március 18-án került. 

A dokumentációt készítette Schmidt Attiláné

 

N É M E T B Á N Y A  … a z   é r t é k ő r z ő   t e l e p ü l é s